Simplified distributed block storage with strong consistency, like in Ceph
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

18 regels
190 B

*.o
*.so
package-lock.json
fio
qemu
osd
stub_osd
stub_uring_osd
stub_bench
osd_test
osd_peering_pg_test
dump_journal
nbd_proxy
rm_inode
test_allocator
test_blockstore
test_shit
osd_rmw_test