Simplified distributed block storage with strong consistency, like in Ceph
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

18 wiersze
190 B

*.o
*.so
package-lock.json
fio
qemu
osd
stub_osd
stub_uring_osd
stub_bench
osd_test
osd_peering_pg_test
dump_journal
nbd_proxy
rm_inode
test_allocator
test_blockstore
test_shit
osd_rmw_test